söndag 14 januari 2018

Föreläsning om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik
Välkommen att boka en föreläsning med oss om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik för de lägre årskurserna! 

Enligt era önskemål, behov och frågor gör vi en planering av föreläsningen, som vilar på vetenskaplig grund och Lgr11. Vi kan komma båda tillsammans eller en av oss. Vi erbjuder konkreta tips med inslag av workshops. Utgångspunkt för de praktiska övningarna kommer till stor del hämtas från Livet i Bokstavslandets material, som vi har skrivit för åk 2 och åk 3. 


Kontakta oss för mer information:
mail: marie.trapp@nykoping.se
mail: marika.nylund.ek@nykoping.se


Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan ni få ännu mer tips om läromedlet.

Hälsningar Marie och Marika

onsdag 10 januari 2018

Tema flytt och flykt i beskrivande och berättande texter

Skolan har ett stort uppdrag kring språkutveckling och att utveckla elevernas kunskaper och förståelse för omvärlden. Inom ämnena svenska och SO har vi i åk 3 arbetat kring ett ämnesövergripande tema om flytt och flykt där det språkutvecklande arbetssättet har vävts in. Inom temat har vi läst och skrivit beskrivande och berättande texter där vi tränat på texternas uppbyggnad med hjälp av cirkelmodellen.

Lgr 11

I vår läroplan, Lgr 11, står det:
  • Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. (Lgr 11, kap 2)
  • Eleven ska kunna ge några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. (Lgr 11, kunskapskrav i SO åk 3)


Olika texter om flytt och flykt Idén till temat om flytt och flykt föddes ur Ulf Starks fina och berörande text i Livet i Bokstavslandets läsebok för åk 3, om flickan Ljuba, som flytt från ett annat land där det var krig. I anknytning till berättelsen om Ljuba fick vi också läsa en beskrivande text, som på ett grundläggande och enkelt sätt tog upp olika orsaker och konsekvenser, som en flytt eller flykt kan medföra.

I det gemensamma arbetet och samtalet kring texterna använde vi oss av lässtrategier före, under och efter läsningen, bildsekvensövning, VÖL-tabellfemfältare och expert/hemgrupper för att lättare förstå texternas innehåll och reda ut olika begrepp. 

Tidigt fick eleverna vara med och framföra sina frågor och åsikter kring temat flykt. Vi tittade på Lilla aktuellt som tog upp fakta och väckte nya tankar kring flyktingar. 

Eleverna fick läsa beskrivande texter om personer som flyttat och hur de upplevt flytten, skriva gemensam text i klassen och slutligen skriva egna texter om samma ämne. Det framkom redan då att många elever kunde leva sig in i vad en flytt eller flykt kan innebära. 


I det fortsatta arbetet gick vi mer in på berättande texter. Från biblioteket fick vi låna en hel boklåda full med böcker, som berörde ämnet. Böckerna lästes flitigt i klassen och några av böckerna arbetade vi med på ett djupare plan. Läs- och talövning med utklippta meningar Inför den här övningen hade jag högläst boken Flykten av Johanna Sandberg och Torsten Larsson. Vi hade tillsammans sammanfattat berättelsen i en berättelsekarta. Jag hade också förberett med lika många utklippta meningar som det fanns elever i klassen.

Eleverna fick
  • gå runt i klassrummet och mumla meningen, uttrycka meningen med olika känslor, såsom arg, försiktig, glad, kärleksfull, och hälsa på varandra med meningen.
  • stå utspridda, blunda, säga meningen på det sätt de ville och när de tyckte det passade och
  • samtala, samarbeta och ställa sig ungefär i rätt ordning så berättelsen fick början, mitten och slut.
Elevernas gemensamma läsning av meningarna spelades in:
Poetiska miljöbeskrivningar Denna övning handlade om att träna miljöbeskrivningar, men under arbetets gång upptäckte jag att texterna också blev poetiska. Först visade jag ett bildspel, som handlade om barns sovrum i olika delar av världen. Eleverna fick sedan välja ett rum att beskriva med hjälp av startmeningarna och bilderna på tavlan. När eleverna skrivit klart fick de läsa upp sin beskrivning för en kompis, som sedan fick gissa vilken bild texten handlade om. Efteråt fick de rita egna bilder till sina texter och samtala om vilka känslor och tankar som dykt upp under arbetet. Många uttryckte att de insåg hur bra vi har det jämfört med många andra människor i världen.

Elevexempel på olika poetiska miljöbeskrivningar:

Jag såg stängsel som väggar och jord, grus som golv.
Jag hörde barn som skrek och vinden av sandstormar som flög förbi.
Jag kände lukten av mögel.
Det var varmt och rysligt. 

Jag såg väggar gjorda av jord och sten och smutsiga saker.
Jag hörde hus som rasade och bomber som smällde.
Jag kände lukten av ruttet trä, blöt jord, rök och eld.
Det var läskigt och kryp kröp runt. 

Jag såg hård mark, hårda väggar. 
Jag hörde bomberna och jag kunde inte skydda mig.
Jag kände lukten av eld. 
Det var inte skön mark, ingen madrass, ingen kudde, inget täcke.


Andra läs- och skrivövningar


Inför det egna skrivandet arbetade vi också med
  • olika känslobeskrivningar,
  • att skriva i dåtid och 
  • talstreck i texter.


Berättelseskrivande
När vi väl kom till planerandet och skrivandet av egna berättelser om någon person som flyttat eller flytt ledde det trevligt nog till att en del elever samlades vid världskartan, för att där lära sig mer om länders eller platsers lägen och namn. Enligt cirkelmodellens upplägg gjorde vi först ett gemensamt exempel på tavlan hur en planering av en berättelse och en berättande text kan se ut och sedan fick eleverna planera och skriva egna berättelser. 

Det som blev extra tydligt med uppgiften kring detta tema var att händelseförloppet skulle handla om hur och varför en person skulle förflytta sig från ett land till ett annat. Det skulle hända något på vägen, som sedan skulle lösa sig. Texten skulle ha ett slut innehållande hur det gick för personen i det nya landet. Vi repeterade att miljö- och känslobeskrivningar var viktiga att få med för att läsaren skulle kunna skapa inre bilder.

Underbara arbetsro!


Eleverna har fått nya verktyg för att kunna skapa egna texter. Repetition kommer behövas, men det är tydligt att ämnet flytt och flykt har engagerat och känts viktigt. Flera av eleverna har berättat att de tänker fortsätta skriva egna texter hemma.

Eleverna kommer få läsa och ge respons på varandras texter. Feedback från mig är viktig och i enskilda samtal ska eleverna konkret få veta vad som är bra i deras texter och något som de kan tänka på till nästa gång. Eleverna ska självklart också få möjlighet att bearbeta och förtydliga sina texter så mycket de vill.


Barnkonventionen


Arbetet med barnkonventionen parallellt med temat flytt och flykt har varit väldigt givande. Under SO-lektionerna har vi läst och samtalat kring boken Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt och diskuterat olika värdegrundsfrågor.

Något som blev "pricken över i" var en väldigt spännande och rolig decemberdag när Discovery Education Espresso kom och filmade i klassen. Eleverna intervjuades om barns rättigheter och kompisskap. Vi fick genomföra många värdegrundsövningar där elevernas kloka tankar och kunskaper trädde fram och än en gång fick jag känna mig extra stolt. Resultatet av filminspelningen kommer snart!Läs mer:

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om flytt och flykt

Livet i Bokstavslandets språkutvecklande klassrum

Expert- och hemgrupper i Livet i Bokstavslandet

Femfältare i Livet i Bokstavslandet

Bildsekvensövning med Livet i Bokstavslandet

VÖL-tabell i Livet i Bokstavslandet

Lässtrategier före, under och efter läsningen i Livet i Bokstavslandet


Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Gör inlägg med hashtag #livetibokstavslandet så repostar jag!

Flera exempel på hur man kan arbeta med värdegrunden kopplat till Livet i Bokstavslandets texter finns i lärarhandledningen till läromedlet: Libers hemsida

Välkommen!

Hälsningar Marika tisdag 19 december 2017

Livet i Bokstavslandets ord- och bildkort

Ladda ned de fina ord- och bildkorten från Livet i Bokstavslandet kostnadsfritt!

Livet i Bokstavslandets facebookgrupp har passerat 5000 medlemmar och det firas med att de efterfrågade ord- och bildkorten delas ut gratis. Gå med i Livet i Bokstavslandet - läromedlet och ladda ned korten!

Använd alla kort eller välj bort några (kanske p.g.a. stavning eller betydelse). Anpassa antalet kort efter just din elevgrupp och den aktivitet du ska genomföra.

Det finns olika förslag på övningar, t.ex:

Kims lek 

VARIANT 1: Lägg upp kort med ord och/eller bilder. Låt eleverna titta på korten i ca 30 sek. Därefter täcks korten över. Eleverna skriver eller säger vilka ord/bilder som fanns där.
VARIANT 2: Plocka bort t.ex. ett, två eller tre kort när eleverna blundar. Låt eleverna titta igen och skriva eller säga vad som saknas.

Ett skepp kommer lastat 

Lägg upp kort med ord och/eller bilder. Välj ett kort med ord eller bild t.ex. hjälm och säg ”Ett skepp kommer lastat med hjälm.” Nästa elev letar upp ett kort som börjar med det ordets sista bokstav, alltså bokstaven m: ” Ett skepp kommer lastat med mås.” Fortsätt så långt det går, börja sedan om med ett helt nytt ord.

Packa pappas kappsäck 

Lägg upp kort med ord och/eller bilder. Välj ett kort och säg vad som packas ner i ”kappsäcken” (som kan vara t.ex. en påse): ”Packa pappas kappsäck med ett ljus.” Nästa elev får den stängda påsen med kortet, upprepar det som tidigare packats, tar upp ett nytt kort och säger ”Packa pappas kappsäck med ett ljus och skridskor.” Låt eleverna hjälpa varandra om det blir svårt att minnas många ord på slutet.

Sammansatta ord 

Lägg upp kort med ord och/eller bilder. Ta upp två kort och ”slå samman”, t.ex. guld + skatt. Säg eller skriv det sammansatta ordet: guldskatt. Visa på att det ibland behövs läggas till ett s mellan orden och/eller tas bort en vokal i slutet av det första ordet: jordgubbe + paj blir jordgubbspaj. Låt också eleverna göra ”tokroliga” sammansatta ord, t.ex. piratmakaroner.

Träna meningsbyggnad och skiljetecken 

Lägg upp kort med ord och/eller bilder. Välj ett kort med ord eller bild t.ex. fisk. Sätt in ordet i en mening och säg ”Jag har en fisk, punkt.” eller ”Det är en anka, punkt.” Låt det gärna gå en halv sekunds paus innan man säger punkt. Nästa elev tar upp ett nytt kort och sätter in i en ny mening på samma sätt. Gör samma sak med frågor men lägg till ordet frågetecken: ”Är det en natt, frågetecken?” eller ”Ser du pengar, frågetecken?”

Hitta på en berättelse tillsammans 

Lägg upp kort med ord och/eller bilder. Välj ett kort och säg ”Det var en gång en tiger.” Nästa elev tar upp ett nytt kort: ”Tigern var ute och åkte tåg.” Tredje eleven fortsätter: ”Plötsligt blev det oväder.” osv.

...eller varför inte testa Marie Trapps busiga lek:

Flugsmällan

Ordkorten är utspridda på mattan. Två-tre barn sitter med varsin flugsmälla. Läraren säger ett ord och barnen ska försöka hitta och läsa rätt ordkort och sedan "smälla" ordet så snabbt som möjligt.

Ordlek för alla åldrar

Intygar att ord- och bildkorten passar de flesta åldrar! Jag hade själv med mig en bunt kort till mina syskonbarn, som hade en rolig läs- och skrivstund tillsammans med kusinerna. De äldre barnen, 7-14 år, hittade på sagor och 3-åringen "låtsasläste" korten (bild på ena sidan och ord på andra) och vi lekte också Kims lek med bildsidan upp. Jättekul!

Läs mer:

Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. God Jul och Gott Nytt År!

önskar
Marika

söndag 17 december 2017

Ett författarporträtt av Ulf StarkHej! Här kommer svar. Allt gott önskar jag Spanare, Kaniner och Lilla Bo och alla andra. 
Ulf


I förra året skrev jag tillsammans med mina elever en massa frågor till författaren Ulf Stark. Eleverna blev så glada för svaret! Så roligt att få brev från en av Sveriges mest kända barnboksförfattare och som även skrivit Livet i Bokstavslandets läseböcker.

Av svaret från Ulf blev det sedan ett författarporträtt, som nu finns längst bak i Livet i Bokstavslandets arbetsbok för åk 3. Till er som använder Livet i Bokstavslandets läsebok för åk 3 rekommenderar jag att läsa porträttet tillsammans med eleverna. Kanske era elever har frågor om Ulf? Många svar tror jag ni kommer att få i texten och det blir även lättare att ha författarens perspektiv när ni läser läsebokstexterna. 

Så här berättade Ulf om sina favoritfärger:

Min favoritfärg på himlen är blå.
Min favoritfärg på gräs är grön.
Min favoritfärg på bananer är gul.
Min favoritfärg på köttbullar är brun. 
Det vore ju inte så snyggt om himlen var brun.
Så det beror ju på vad färgerna sitter på.


Ulf tipsade oss om att högläsa en av hans senaste böcker, Amy, Aron och anden.

Det blev en stor sorg för många, så även för mig, när beskedet kom om att Ulf avlidit i juni 2017. Är ändå så tacksam att vi hann få brev av honom och att han väldigt gärna ville föreläsa i Stockholm i april 2017 och berätta om Livet i Bokstavslandet för c:a 200 st pedagoger.

Under föreläsningen fick vi veta vem Ulf menade när han skrev att fröken är en skönhet i Livet i Bokstavslandets läsebok för åk 2. Det var nämligen så att han tänkte på sin egen fröken i klass ett, som han var väldigt förtjust i. Han bad henne knyta hans skor (fast han kunde knyta skorna själv), för att känna frökens doft när hon böjde sig ner för att hjälpa honom. 

Vi fick höra hur Ulf tänkte kring figurerna i Bokstavslandet. Han framhöll att texten inte kan stå på egna ben utan behöver en duktig pedagog. Han delade med sig av barndomsminnen och framhöll att kunskapsskolan behöver bli en fantasiskola genom att man t.ex. gör läsningen av läsebokstexten mera lustfylld genom rollspel. 

Minns också Ulfs ord om att läseboken för åk 3 kommer att bli en succé. Berättelsen om Ljuba, som kommer till Sverige och börjar i skolan i Bokstavslandet, är verkligen en underbar berättelse. Så varm, gripande och tänkvärd!

Ulf Stark kommer leva vidare i våra minnen och i de många berättelser han delat med oss. Skickar mitt varmaste deltagande till hans närmaste familj. 

Systern från havet av Ulf Stark är en tidlös berättelse
om flyktingbarn, som jag har högläst i klassen.

Lyssna:

Se film: 
Kan du vissla Johanna? En av Ulf Starks filmatiserade barnböcker, som finns på SVT:s Öppet arkiv och visas i TV under julen.

Läs mer:
Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. Där har Linda Ahlex precis delat med sig av ett dokument som heter Dramatisering kap 4 åk 3. Rekommenderas!

Julklappslistan 2017 - En fin lista med barnbokstips inför julen från bokinspiratörerna i Nyköping. Här finns ännu en bok, Åskan, som Ulf Stark skrivit.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Hälsningar Marika 

Julklappslistan 2017

Här kommer en fin julklappslista med boktips från bokinspiratörerna i Nyköping. 
Hoppfulla hälsningar om att det är många små och stora som får en utvald bok i julklapp! 

Klicka nedan för att ta del av hela listan!

Julklappslistan

onsdag 22 november 2017

VärdegrundskalendernHär är en värdegrundskalender, som jag skapat i Thinglink. Klicka på luckorna för att få dagens värdegrundsuppdrag.

Vill du testa i helskärm finns länk nedan. Klicka på texten:

Värdegrundskalendern

Bild från pixabay.com
Läs mer:

I språk- och temaktiviteter i lärarhandledningen till Livet i Bokstavslandet åk 3 finns många värdegrundsövningar. Länk till: Libers hemsida

Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Gör inlägg med hashtag #livetibokstavslandet så repostar jag!

Välkommen!

Hälsningar Marika 

söndag 19 november 2017

Lär mer om instruerande text

Eleverna behöver få uppleva språk genom olika uttrycksformer. När elevdelaktigheten blir stor lockas eleverna in i lärandet. I vårt arbete med instruerande texter har eleverna, efter att de lärt sig strukturen, fått skapa fritt inom ramarna som getts.


Redan i åk 1 provade eleverna på att följa en instruktion och göra en älg i papper. Här ovan visas ett exempel på hur vi fortsatt med det multimodala lärandet och hur en elev inspirerades vidare och skapade en älgmask.

Under förra läsåret använde vi Livet i Bokstavslandets material för åk 2, när vi arbetade med instruerande texter. Vi tränade både på att läsa och följa instruktioner och skriva instruerande texter enligt cirkelmodellen.

I Livet i Bokstavslandets läsebok åk 3, kapitel 2A, fick vi läsa om att barnen i Bokstavslandet ville göra en show, för att samla in pengar till barn som har det svårt. I kapitel 2B kom det multimodala lärandet att stå i centrum när eleverna inspirerades att skapa olika saker, som skulle passa till en show.

Vi inledde som vanligt med gemensam läsning av kapitlet, som handlade om hur man tillverkar olika saker, såsom affisch, mask, chokladbollar, program, dockteater och docka till en show. Vi samtalade om betydelsen av ord som var nya för eleverna och även om den instruerande textens uppbyggnad. För att kunna göra eller tillverka de olika sakerna uppmärksammade jag att instruktionerna behöver komma i rätt ordning och att det är viktigt med korta tydliga meningar som alltid ska inledas med ett verb. De genretypiska dragen för instruerande text skrevs på tavlan: mål, material och tillvägagångssätt, som skrivs i form av rubrik, eventuellt underrubriker, numrering och bilder.

I Digital Intro övade vi på att ordna meningarna i instruktionen Göra masker i rätt ordning.Vi fortsatte med att skapa egna masker och följa instruktionerna i läseboken.


En del elever valde att använde färdiga mallar till masker och andra valde att hitta på egna. 


Så fina masker!

I arbetsboken fick eleverna beskriva vad de tyckte var lättast eller svårast med att skapa masker och även förklara för någon som inte gjort en mask hur man skulle göra.


När läsläxan skickades hem var många elever sugna på att fortsätta skapa olika saker från läseboken. Efter helgen fick jag höra om chokladbollar som bakats och dockteatrar och handdockor som tillverkats. 

I det gemensamma skrivandet gjorde vi en text, som handlade om hur man gör biljetter. Några barn hade haft den ansvarsuppgiften under vårt cirkustema, så jag fick genast några som engagerade sig lite extra i skrivandet. De genretypiska dragen för instruerande text repeterades. Sedan var det dags för eleverna att skriva på egen hand eller parvis. I arbetsboken fanns det rubriker att välja mellan, men många hade egna förslag, som de självklart fick välja istället.


Jag delade in eleverna efter vald rubrik och därefter kunde de som ville samarbeta kring skrivandet. Eleverna fick checklistor, som påminnelse om att de fått med allt i sina texter. Slutligen gick jag runt och gav återkoppling. Arbetet flöt på jättefint!Temat kring instruerande texter var inte slut där. Vi ville skriva mer, när ångan var uppe! Eleverna hittade på egna skattjakter, lekar och recept, som de skrev instruktioner till.

Jag tycker det är härligt att se hur eleverna har utvecklats det senaste året. Nu kan de känna igen texttypen och vill, vågar och kan skriva instruktioner på egen hand!


Läs mer:

Strategier för skrivande av instruerande texter i åk 2

En instruktion till att göra en snögubbe

Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Gör inlägg med hashtag #livetibokstavslandet så repostar jag!

Flera exempel på hur man kan arbeta med värdegrunden kopplat till Livet i Bokstavslandets texter finns i lärarhandledningen till läromedlet: Libers hemsida

Välkommen!

Hälsningar Marika